Hakkımızda

AMAÇ : Teknolojinin gereği, gelişmiş ve çağdaş bilgisayar hizmetlerinden tüm Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizin en verimli şekilde faydalanmalarını sağlamak, bunun için gerekli bilgisayar ve teknolojik altyapısını kurmak, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak kaliteden Ödün vermeden tüm çalışmaları yürütmek, destek ve eğitim faaliyetlerini organize etmektir.

 

MİSYON :Teknolojiyi en üst seviyede takip ederek; sistem, yazılım, web, network ve donanım alanlarında her türlü bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve işletilmesi , eğitim, Öğretim ve araştırmalara destek sağlanması, üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektir.

 

VİZYON : Bilgi Teknolojilerideki gelişmeleri takip ederek üniversitemizde Öğrenci, akademisyen ve idari peronele çağın gerektirdiği tüm iletişim olanaklarını sunarak, üniversite eğitimi boyunca Öğrencilerin kullanıcı memnuniyeti, verilen servis kalitesi ve çeşitliliği bakımından bilgi teknolojilerinden maksimum yararlanmasını sağlayan, bilişim alanında gerekenleri eksiksiz yerine getiren bir birim olmaktır.